free html templates

Om oss


Boligbygging i Norge er dyrt og kvaliteten på mange ferdighus i markedet oppfyller ikke fremtidige miljømessige og kvalitetsmessige krav.

Når du investerer i et hus, enten det er til deg selv eller som et salgsprosjekt, bør det gi god avkastning på investert kapital. 

Dette kan vi tilby gjennom rask byggetid og robuste materialer som tåler både vær og tid, samtidig som de er energibesparende.


Våre elementer produseres i Finland. Vi har 30 års erfaring i produksjon og levering av pre-fabrikkerte hus og elementer i tre og

 alle trematerialer er raffinert på eget sagbruk.


Naturen er viktig for oss

Industriell produksjon reduserer materialsvinn og alle våre materialer er resirkulerbare. Våre elementer er produsert av kortreist tømmer fra egne skoger, noe som minimerer andelen av tungtransport.Finland er et av de fineste sted i verden for dyrking av trær og den langsomme veksten bidrar til at tømret er rett. Tømret har lav mengde kvae og har et jevnt og fint mønster, vilket gjør det til førsteklasses materiale for bygging av veggelementer. Materialene holdes tørre gjennom hele produksjons og leverandørkjeden, helt frem til at bygget er ferdig satt opp hos kunde. 


Byggeprosessen er veldig enkel og det tar kun dager og sette opp et bygg. Elementbygging forenkler jobben for tømrerne som ferdigstiller bygget, men også for de andre fag som kan jobbe tørt, varmt og i et miljø med betydelig mindre støv. Med god struktur i arbeidsprosessene kan hele byggeprosjektet gjennomføres på meget kort tid med lavere kostnader og mindre risiko for arbeidsuhell.