online web builder

For prosjektutviklere

Vi leverer løsninger for eiendoms og
prosjektutviklere hvor det skal bygges fler enheter
eller bygges med in-fill elementer.

Bli samarbeidspartner

Ved å bli en X-Element partner, vil du kunne forbedre arbeidseffektiviteten: målet blir oppnådd raskt og kostnadseffektivt, slik at du snart kan nå din neste kontrakt. Fordelene ved et partnerskap er synlige i det faktum at du vil kunne planlegge for fremtiden med tillit i den kjente leveringsprosessen. Ved å bygge med våre elementer kan de som jobber på bygget arbeide innendørs med redusert HSE risiko, mindre sykefravær, samt øke antall ferdigstilte prosjekter per år.

Eneboliger i rekke

Vertikaldelte

Infill Elementene kan bestilles i forskjellige størrelser og dimensjoner opptil 2,7 m høyde

med forskjellige valg av isolasjonstykkelse og kledning. Grunnet de stabile rammene kan vinduene også monteres på fabrikken og fraktes uten å bli skadet ved transport og løft.

Kontakt for prosjektutviklere:

Ta kontakt med vår representant for å forsikre deg om at ditt prosjekt blir gjennomført på en kostnadseffektiv måte.

bengt@x-element.no