website templates

Teknisk info

Posi-Bjelken

Med en endring til mere bærekraftige boliger, øker andelen hvor mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning blir montert (MVHR).

POSI-Bjelken (POSI-Beam™) kombinerer tømmerets lave vekt med styrken i metall profilene, slik at du kan strekke bjelkelaget over langt større avstander enn det som er mulig med alternative tømmerprodukter. Dette gir deg uovertruffen designfrihet over et bredt spekter av applikasjoner for både gulv og tak, men også ett åpent bjelkelag for enkel installasjon av ventilasjon, VVS og elektrisk uten nedkassing og hulltaging.

Energieffektivt

Et X-Element hus er energieffektivt uten å kompromittere veggtykkelsen (340mm). Våre lavenergi og passive elementer holder varmen inne om vinteren og ute om sommeren. Luften er behaglig og balansert, uten trekk. Et lufttett hjem holder mikrober og partikler utenfor huset. Det isolerer også godt støy fra utsiden.

X-Element termo vegg oppbygging

(U-verdi 0,14 W/m2K)

1. Kingspan Therma (40 mm) er en høyeffektiv Pir isolasjon som er luft-, fukt og diffusjonstett. Den bryter kuldebroer og sikrer lufttetthet. Den er brannhemmende og har Sintef Teknisk Godkjenning.
2. Lufting mellom innervegg gipsplate og thermaplaten, muliggjør elektro installasjoner uten å bryte dampsperren.
3. En unik hjørneløsning med trappede sømmer, fullført med mineralull og polyuretanskum for å holde veggen varm og tørr.
4.  Therma platen samenføyes med  isolasjonen i fundamentet og blir tettet med polyuretanskum. 
5. Bærende ramme og mineralull isolasjon.
6. Vindsperre som styrker rammen, GU gipsplate for trekledning /aquapanel for murpuss/ osb-plate og Tyvek for mursteinskledning.
7. Effektivt ventilasjonsrom mellom vinsperre or ytterkledning for å beskytte stukturene fra fukt.
8. Trekledning / Murpuss / Murstein


U-verdier  

Vegg  0,14 W/m2K    

Tak 0,09 W/m2K      

Gulv 0,14 W/m2K      

Vinduer 0,6 - 1,1 W/m2K  

Dører 0,60-0,70 W/m2K

Installasjon

Avhengig av omstendighetene og husets kompleksitet tar det 2-14 dager å fullføre en installasjon, og i løpet av den tiden arbeider våre ISO sertifiserte montører kun med ditt hus. Omfanget av ditt hus kan alltid tilpasses dine behov.
De store elementene blir lastet innendørs og får første kontakt med åpen himmel etter at taket er installert og regnbeskyttelsen er tatt av. Elementene monteres rett på den ferdige grunnmuren og installasjonen møter de eksakte kvalitetskravene.

Kvalitetskontroll

Inspecta har gitt oss et kvalitetssertifikat (ISO 9001: 2008) for salg, design, produksjon og montering av prefabrikkerte hus som garanterer faglig kompetanse og høy kvalitet av installasjon. Vi trener våre installatører kontinuerlig for å sikre best mulig resultat for vårt installasjonsarbeid.

Levering av riktige materialer til rett tid 
med riktig kvalitet 

"Jeg er ansvarlig for en kvalitetsleveranse av dine prefabrikkerte elementer og materialer. Jeg grupperer varene slik at de riktige varene kommer til rett tid, og at ingenting blir skadet av vær på byggeplassen."
- Elias, Head of Logistics