free site design templates

X-ELEMENT

Energieffektive prefabrikkerte bygg
for prosjektutviklere og byggmestere 
av enestående kvalitet.

Raskere byggetid

Vår leveransetid er ca. 12 uker og byggene leveres vanntett til kunde på ca. 5-10 dager med dører og vinduer

pre-installert.

Fleksibel design 

Vi kan tilpasse vår produksjon til de fleste typer design. Vi bruker BIM og tegner basert på existerende tegninger,

existerende husmodeller eller fra helt blanke ark.

Solid kvalitet og leveranse

Elementene er produsert tørt innendørs i samsvar med ISO 9001 kvalitetssystem og den tørre kjeden er ubrutt

fra produksjon til installasjon. Vår leveranse inneholder kun CE merkede produkter. Vi har 40 års

erfaring innen salg, design, produksjon og montering av elementhus i Norden og 10 års erfarenhet i Norge.

Bærekraftig

Tre som byggemateriale er et sterkt, varmelagerende, fornybart og et naturlig materiale. Bearbeiding til byggematerialer bruker lite naturressurser. Når bygningen rives er treverket fullstendig resirkulerbart for f.eks. energiproduksjon - og bidrar dermed til å redusere bruken av fossile brensler.


Kontakt oss for å bli samarbeidspartner

Som X-Element partner, vil du kunne bygge opp driften din raskt og kostnadseffektivt 

samt reduserere HMS risiko, reklamasjoner og byggetid.

Tegnet i BIM

Vi bruker BIM og kan fullføre prosjekter raskere med større nøyaktighet og god optimalisert kvalitetskontroll - noe som er mye lettere å oppnå i et fabrikkmiljø enn på en byggeplass. Det gjør også at vi kan samarbeide sømløst med andre fag (arkitekter, VVS mfl.) gjennom standardiserte IFC filformater.